Szukaj powierzchni biurowej
wynajem sprzedaż
Województwo
Powierzchnia m2
-
Wybierz lokalizację biura
Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego immobroker.pl

§ 1

Zasady korzystania z serwisu

Do korzystania z serwisu internetowego www.immobroker.pl uprawnieni są wszyscy Użytkownicy,  poza firmami świadczącymi działalność  konkurencyjną w stosunku do Immo Broker  . Za firmy konkurencyjne uważa się wszystkie agencje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami . W przypadku chęci skorzystania z serwisu przez agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami indywidualnej zgody w tej sprawie udzieli Immo Broker w formie pisemnej.

Korzystanie z części serwisu wymaga rejestracji. Rejestracji mogą dokonać jedynie  firmy  - osoby, Użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą i posiadające firmowe adresy poczty elektronicznej.

§ 2

Rzetelność informacji w serwisie

Immo Broker przygotował serwis internetowy www.immobroker.pl według swej najlepszej wiedzy i umiejętności Użytkownik serwisu przy podejmowaniu decyzji , powinien wziąć  pod uwagę możliwość wystąpienia różnic pomiędzy stanem faktycznym , a prezentowanym w niniejszym serwisie. Immo Broker nie ponosi  odpowiedzialności za rzetelność danych zawartych w serwisie .

§3

Prawa i obowiązki Użytkownika

Użytkownik , który  dokona rejestracji w serwisie www.immobroker.pl  wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§4

Prawa i obowiązki Immo Broker

Immo Broker  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w ramach prowadzonej przez Immo Broker  działalności gospodarczej .

Immo Broker  zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź likwidacji konta Użytkownika bez podania przyczyny.

§5

Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie

Wszelkie , nie uregulowane w niniejszym regulaminie kwestie są regulowane przez odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Copyright © 2011 - 2024 immobroker.pl - Design & Engine - strony www - FineCMS.pl